دسته: سلامتRSS
۲۱۰ هزار نفر از مزایای طرح تحول نظام سلامت، از شروع طرح تاکنون، در شهرستان خوی بهره مند شده اند
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی در نماز جمعه خوی عنوان کرد:

۲۱۰ هزار نفر از مزایای طرح تحول نظام سلامت، از شروع طرح تاکنون، در شهرستان خوی بهره مند شده اند

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی، پیش از خطبه های نماز جمعه این شهرستان گفت : 210 هزار نفر از مزایای طرح تحول نظام سلامت، از شروع طرح تاکنون، در شهرستان خوی بهره مند شده اند.