دست نوشته های جالب مردم شهرستان خوی در راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار کشور+عکس