تظاهرات چماق به دستان رژیم پهلوی در خوی

تظاهرات چماق به دستان رژیم پهلوی در خوی

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
دریافت