مردم شهرستان خوی بار دیگر با حضور خود در یوم الله ۲۲ بهمن حماسه ای دیگر آفریدند

مردم شهرستان خوی بار دیگر با حضور خود در یوم الله ۲۲ بهمن حماسه ای دیگر آفریدند

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
دریافت