نحوه اجرای محدودیت های کرونایی در مبادی ورودی و خروجی شهرستان خوی

نحوه اجرای محدودیت های کرونایی در مبادی ورودی و خروجی شهرستان خوی

[playlist type="video" ids="10176"]

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
دریافت