کارآفرینی که از کارگری رستوران به تولید دستگاه تهویه رسید

کارآفرینی که از کارگری رستوران به تولید دستگاه تهویه رسید

[playlist type="video" ids="8996"]  

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
دریافت