به گزارش  آذرباخیش ؛ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ،انتخابات شوراهای شهر و روستا روز جمعه ۲۹ اردیبشهت با مشارکت بالای مردم کشور در شهرستان خوی نیز انجام شد و شمارش آرای انتخابات شورای شهر بعد از اتمام شمارش آرا اعلام شد.
*نتایج قطعی و رسمی  انتخابات شورای شهر خوی
۱-مجید مقدم ۱۲۷۰۰
۲ -شهسوار ۹۴۴۲
۳- لیلا مکاری ۹۳۶۱
۴ -علیرضا فتحی ۸۰۲۲
۵- مقصود کوچک بیگی ۷۷۴۹
۶- غلامعلی شریف ۷۵۲۶
۷- زهره رجائیان ۶۱۴۴
۸- هادی نقیبی ۵۸۳۱
۹- رضا ایماندار ۵۶۹۵
به عنوان اعضای اصلی

و آقایان

کریم نژاد ۵۶۶۲
 آهنگری ۵۶۴۹
محمد صادق نژاد ۵۵۸۵
فاطمه احمد خانی ۵۵۷۳
بهادر شیخ کانلو ۵۳۹۵
مجید غوری ۵۳۶۲
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر خوی انتخاب شدند

اتهای پیام/