بیمارستان صحرایی فوق تخصصی درمنطقه قطور خوی صبح امروز با حضور سردار خرم فرمانده سپاه شهداء ،فرمانده سپاه خوی ،امام جمعه و سایر مسئولین شهرستانی افتتاح و به مدت پنج روز برپا شد.