به گزارش آذرباخیش پاسداران گمنام امام زمان (عج) طی یک فرآیند اطلاعاتی و پس از کسب مجوزهای قضائی، موفق به شناسائی و دستگیری اعضاء شبکه غیرقانونی خرید و فروش و قاچاق داروهای حیاتی شدند.

این شبکه با خارج کردن داروهای حیاتی از مراکز درمانی و ایجاد بازار سیاه، اقدام به فروش آنها با قیمت‌های گزاف و چندین برابری خارج از شبکه توزیع غذا و دارو می‌نمود؛ این امر موجبات نارضایتی و عسر بیماران خاص و بیماران کرونا را فراهم آورده بود.

شایان ذکر است این شبکه با جلب سایر واسطه‌ها و دلالان اقدام به قاچاق این داروها به سایر کشور های مرکزی و غرب آسیا می‌نمودند.در این راستا ۵ نفر شناسایی و دستگیر شدند که یکی از آنها کارمند دولتی بوده و در خروج داروها از مراکز درمانی، با این شبکه همکاری می‌نمود. همچنین تعداد قابل توجهی دارو که در شرایط نامطلوب نگهداری می‌شدند، کشف و ضبط گردید.سازمان اطلاعات سپاه مصمّم است با عواملی که باعث سلب امنیت جامعه در ابعاد مختلف می‌گردند، برخورد جدی و قانونی بعمل آوردن.

انتهای پیام /