سرهنگ سید جلیل موسوی فرمانده انتظامی شهرستان خوی در گفتگو با آذرباخیش اظهار داشت : در راستای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت نانوایی ها و تافتون پزی های سطح حوزه شهرستان خوی باتوجه به التهاب اخیر بازار آرد و نان و شایعه گرانی نان و کمبود آرد اکیپی تلفیقی از نمایندگان انتظامی خوی، نمایندگان اداره صمت ، اداره غله، رئیس اتحادیه نانوایان از واحدهای نانوایی در سطح شهرستان بازدید بعمل آورده که در حین سرکشی از واحدهای مرتبط با آرد و نان، یک واحد انبار آرد واقع در شهر خوی که اقدام به انبار و دپوی انواع آرد خبازی نموده بود کشف گردید.

وی در تشریح این خبر عنوان نمود : در بررسی های بعمل آمده مقدار ۲۳۴۰۰ کیلوگرم آرد دپو شده از انبار مذکور کشف و ضبط گردید و باتوجه به نداشتن اسناد و مدارک خارج از شبکه توزیع آرد، مکان توسط عوامل دایره نظارت بر اماکن عمومی خوی پلمپ گردید.

در این راستا پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی احاله گردید.

انتهای پیام /