محرم اکبرزاده صبح امروز شنبه ۱۷ آبان در گفتگو با آذرباخیش از صدور ۴۰۶ فقره پروانه ساختمانی طی نیمه نخست سال جاری خبر داد .

شهردار خوی اظهار داشت : تعداد ۴۰۶ فقره پروانه ساختمانی با زیر بنای ۱۶۳۲۰۴ متر مربع طی ۶ ماهه اول سال از سوی شهرداری صادر شده است .

اکبرزاده افزود : ۳۶۵ فقره از مجموع پروانه های صادره با زیربنای کلی ۱۴۱۸۲۷مترمربع مربوط به پروانه های مسکونی است که از این تعداد ۲۴۲ فقره با زیربنای ۱۰۶۳۹۵ متر مربع برای زمینهای دارای سند و ۱۱۳ فقره با زیربنای ۳۵۴۳۲ متر مربع برای زمین های قولنامه ای بوده است.

وی افزود : تعداد ۲۷ فقره پروانه تجاری با زیربنای ۴۶۶۲ متر مربع از سوی شهرداری صادر شده و تعداد پروانه های مسکونی- تجاری نیز ۲۷ فقره با زیربنای ۱۶۶۴۵مترمربع بوده است.

وی افزود: در مجموع طی ۶ ماهه اول سال جاری تعداد ۲۷۱ فقره پروانه صادره برای زمینهای دارای سند و ۱۳۵ فقره پروانه در زمینهای قولنامه صادر شده است.

شهردار خوی افزود : در سال جاری با ۵۱ درصد افزایش در نیمه نخست سال شاهد رشد تعداد پروانه های ساختمانی هستیم و در زیر بنای کل پروانه های صادره نیز ۴۸ درصد افزایش نسبت به نیمه نخست سال گذشته داشته است.

انتهای پیام/