به گزارش آذرباخیش  تکم‌چی که پیک‌ شادی‌‌آفرین جشن ملی نوروز است با خواندن اشعار و آواز و ضرب آهنگ تکم، خبر از آمدن عید نوروز می‌دهد و شادی و شور و شعف را به مردم هدیه می‌کند.

تکم عروسکی به شکل بز است که بر سر چوب گردی سوار می‌شود. تکم‌چی چوب را به دست گرفته و تکم را روی صفحه چوبی به حرکت در می‌آورد و متناسب با حرکات آن اشعاری را با آواز می‌خواند. سر و صدای زنگوله‌ها و خوردن تکم بر صفحه چوبی نوعی ریتم و آهنگ برای آواز تکم‌چی بوجود می‌آورد.

انتهای خبر/