اولین شب قدر در میان حضور پرشور مردم روزه دار در مساجد مختلف شهرستان خوی برگزار شد .