به گزارش آذرباخیش ، همگان به این موضوع اذعان دارند، به منظور دستیابی به شهر توسعه یافته، قانون مدار و سالم از همه جوانب، تعیین اهداف و ترسیم چشم انداز جهت خروج از روزمره گی بسیار لازم و ضروری است.

مطابق با ماده ۱۵ قانون نوسازی و عمران شهری؛ شهرداری های مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور، برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت ۵ سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع شهر باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور طرح های مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.

اینکه قانون گذار شهرداری را بر تدوین برنامه پنج ساله مکلف کرده است، دلایل مهم و موثری دارد.

با شناخت کافی از وضعیت موجود شهری می توان یک چشم انداز و افق معقول و منطقی برای آینده شهر پیش بینی کرد و با تعیین اولویت های کاری و با تخصیص بودجه و منابع مالی طبق برنامه ترسیمی، آینده ای بهتر و مترقی را برای شهر رقم زد.

راقم این سطور فعالیت شهرداری وشورای اسلامی شهرخوی را به فال نیک میگیرد؛ بطوریکه کمسیون پژوهش، مطالعات و سیاست گذاری شورای شهر خوی در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به ارائه فراخوان با عنوان درآمد زایی با هدف بهبود وضع اقتصادی و درآمدی شهرداری و مردم نموده و از تمامی شهروندان، نخبگان، صاحب نظران و تمام اقشار جامعه جهت همفکری و دریافت ایده ها و طرح های پیشنهادی دعوت بعمل آورده است.

ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، ایجاد رضایتمندی، افزایش مشارکت شهروندان، اعتماد سازی و رسیدن به توسعه پایدار، نیازمند برنامه ریزی و ترسیم نقشه راه روشن ( بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت ) است که امیدواریم شورای شهر و شهرداری خوی طبق قول های داده شده به شهروندان به این مهم دست یابند.

انتهای پیام/ امیرعلی موسوی