تبلیغات

هیاهو یا قانون ؟!

آیا استقلال استان های جدید در کشور، باعث افزایش وارتقای شاخص های بهره وری در زمینه ها و بخشهای مختلف در آن مناطق نشده است؟...

بایگانی‌های یادداشت - پایگاه تحلیلی خبری آذرباخیش