به گزارش آذرباخیش ، از ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه امروز، تلگرام در  مناطق مختلف کشور با اختلال مواجه است و امکان دسترسی به آن وجود ندارد. حساب رسمی تلگرام در تویتر این قطعی گسترده را تأیید کرده و به ایران محدود نمی‌شود.

به گفته تلگرام  این  اختلال در سرور های تلگرام بصورت جهانی بوده و بعد از دقایقی رفع شد.