هدف از تاسیس اتحادیه ها چه بوده و آیا توانسته ایم به اهداف مد نظر دستیابیم؟
در آغاز سخن لازم میدانم چند جمله ای درخصوص اتحادیه های امور صنفی و چرایی تاسیس آنها نکاتی را به عرض برسانم. مطابق با ماده ۵ اساسنامه اتحادیه ها ؛ اهداف اتحادیه به این شرح میباشد: انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی ، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضاء ، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی ، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی ، نهاد های عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود و همچنین تلاش در راستای ارتقای کیفی خدمات رسانی اعضاء به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی ، می باشد.

اتحادیه ها دارای ارکانی هستند که مهم‌ترین آنها هیات مدیره در این تشکل صنفی ( رییس ، نایب رییس ، دبیر ، خزانه دار ، بازرس ،مدیر اجرایی و کمیسیون های مربوطه) است و این ارکان دارای شرح وظایف مشخصی در قبال هیات مدیره و اعضای اتحادیه میباشد.
جهت تنویر و روشن تر شدن موضوع ، راقم به بخشی از وظایف قابل توجه اعضای هیات مدیره اتحادیه ها در قبال زیرمجموعه خویش ( اعضاء صنفی) می پردازد ؛ ۱- ارایه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق اصناف هر سه ماه یکبار ۲- ارایه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالیانه ۳- پیگیری  فعالیت های توسعه ای اتحادیه ازجمله آموزش ، پژوهش ، ارتقا و بهره وری و بهبود کسب و کار ۴- مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه ۵- رسیدگی به شکایت ۶- حل اختلاف ۷- بازرسی واحد های صنفی ،،، از جمله وظایف قابل توجه اتحادیه ها ( هیات مدیره اتحادیه) در قبال اعضاء میباشد.

اما وظیفه اعضای اتحادیه ها ( اصناف) در قبال اتحادیه چیست ؟ در ماده ۶ اساسنامه اتحادیه ها آمده است : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای  پروانه کسب با فعالیت های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالیانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در می‌آیند. برای هریک از اعضاء مطابق با الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت کارت عضویت صادر می‌گردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق با مقررات ،عضویت افراد در اتحادیه لغو می‌گردد.

با نگاه به اهداف و وظایف اتحادیه ها و اعضای زیرمجموعه آنها ،کاملا مبرهن و آشکار است که در ازای پرداخت شهریه سالیانه توسط اعضای اتحادیه ( اصناف) اتحادیه ها وظایف مهمی دارند که جهت تحقق اهداف مد نظر در تاسیس اتحادیه ها ،عمل به وظایف هردوطرف بسیار لازم و ضروری است.

با بررسی هایی که درخصوص چگونگی پرداخت شهریه سالیانه اعضای اتحادیه ها در  شهرستان خوی انجام شد ، این نتیجه حاصل شد که بطور میانگین ۵۵ الی ۷۰ درصد اعضا شهریه سالیانه خود را بصورت منظم پرداخت میکنند و مابقی نیز بالاخره در زمان تمدید پروانه کسب و درصورت نیاز به مساعدت های اتحادیه ،مجبور به پرداخت شهریه های به تعویق افتاده هستند. لذا به نظر می رسد اتحادیه ها دیر و یا زود به مطالبات خود از اعضا یعنی شهریه های سالیانه دست پیدا خواهند کرد.

حال آیا طرف مقابل (یعنی اتحادیه ها) نیز به وظایف خود که در آغاز به آنها اشاره شد پایبند بوده و عمل کرده اند ؟؟! یا تنها دریافت وجه و شهریه از اعضاء را میشناسند و دنبال هیچ یک از تعهدات و وظایف خویش نبوده و نیستند!

دراین باره با چند تن از همشهریان عزیز در صنوف مختلف گفتگویی داشتم تا از عملکرد اتحادیه ها در قبال اعضاء مطالبی را کسب نمایم. و دریافتم که اکثر قریب به اتفاق اصناف حمایتی در باب تلاش برای بهبود کسب و کار و یا تلاش برای ارتقای کیفی اعضا و تعامل با دستگاه های دولتی و… ازسوی اتحادیه ها برای زیرمجموعه خود طی سال‌های متمادی صورت نگرفته است و بعبارتی اتحادیه ها نمره قبولی در خصوص تعهدات و وظایف خویش در قبال اعضاء کسب نکرده اند..! ( البته درصورت وجود اسناد و مدارک مربوط به عملکرد مثبت اتحادیه ها درقبال اعضاء و یا تکذیب مطلب فوق ؛حاضریم مطالب را همراه با اسناد مربوطه جهت تنویر افکار عمومی منتشر نماییم.)

بازگردیم به پیامک تهدید آمیز درخصوص پلمپ واحد صنفی!!
دراین خصوص سوالات اساسی مطرح است که ؛ریاست محترم اتحادیه ی ارسال کننده پیامک ،لطفا برای مخاطبان عزیز بفرمایند که به چند درصد از وظایف و تعهدات خویش عمل کرده اند که اینگونه دراین وضعیت نابسامان اقتصادی که سرپرستان خانواده ها بسختی شکم عائله خویش را سیر میکنند تهدید به پلمپ و بستن واحد صنفی اش می نمایند؟؟!
آیا برای ارتقای سطح امنیت شغلی و ارتقای کیفی خدمات اعضاء تدابیری اندیشیده و بکار برده اید؟؟
در بحث ارایه گزارش عملکرد وتشریح کارهای انجام شده در بخش های مختلف به اعضای اتحادیه طی سال‌های اخیر چه اقدامی انجام داده اید ؟؟
ارایه گزارش عملکرد و بخصوص در بحث مالی بسیار حایز اهمیت است. اتاق اصناف و اتحادیه های شهرستان خوی به خوبی از این موضوع آگاه هستند که به دلیل عدم ارایه گزارش عملکرد و عدم شفافیت بخصوص در بحث مالی ” در دوره مدیریت سابق مجمع امور صنفی خوی” چه مشکلاتی پیش آمد…!

حرف و درد دلهای فراوانی از سوی اصناف گرانقدر شهرستان خوی وجود دارد که از بازگویی آنها فعلا صرف نظر میکنم.

با این اوصاف،با احترام ؛ضمن دعوت از ریاست محترم مجمع امور صنفی شهرستان خوی برای مصاحبه خبری جهت ارایه گزارش عملکرد وتشریح مسایل مربوط به اتحادیه ها ، مدیران محترم اتحادیه ها را نیز جهت مساعدت وهمراهی با اعضاء و زیرمجموعه خویش دعوت مینمایم تا از این برهه که سرشار از مشکلات اقتصادی و معیشتی برای هموطنان عزیز است، بسلامت وبا آرامش نسبی عبور کنیم.

انتهای پیام/امیرعلی موسوی