به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آذرباخیش حسینعلی زاده مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوی در حاشیه برگزاری این جشنواره تصریح کرد : بازیهای بومی محلی از اهمیت ویژه ای برخوردارند چرا که جزو فرهنگ و تاریخ کشورمان هستند و باید به نسلهای بعدی هم انتقال یابند.

وی افزود : امروزه به فرزندانمان بجای آموزش بازیهای بومی که نقش بسزایی در تربیت فرهنگی و سلامت روحی روانی و جسمی کودکان دارد آنها را مشغول بازیهای رایانه ای می کنیم که ترویج خشونت ،پرخاشگری و رفتار غلط که با آداب و فرهنگ کشور ما مخالف هستند می کنیم بنابراین این جشنواره در راستای احیا و ترویج بازیهای محلی ، ایجاد نشاط واقعی در دانش آموزان و همچنین ایجاد شور و تحرک برای کودکان در سطح مدارس شهرستان خوی برگزار شد.

حسینعلی زاده تاکید کرد : والدین اهتمام ویژه ای را در این زمینه داشته باشند زیرا تربیت کودک ابتدا در خانواده و سپس در مدارس انجام می شود پس خانواده ها نیز در کنار مدارس نقش مهمی در نهادینه کردن بازیهای بومی اسلامی برای دانش آموزان دارند.

انتهای پیام/