بعد از ظهر روز جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ در برخی از رسانه های محلی خبر نجات یک جوان چایپاره در سد آغ چای توسط مأمور نیروی انتظامی شهرستان خوی به نام آقای رحیم امینیان منتشر شد، لذا پایگاه خبری آذرباخیش در پی کشف جزئیات موضوع با ناجی جوان ارتباط برقرار کرد و در ادامه به شرح خبر فوق می‌پردازیم.

ستوان یکم رحیم امینیان گفت: صبح روز حادثه به اتفاق تعدادی از دوستان با هدف طبیعت‌گردی روانه منطقه سد آغ چای شدیم ، در کنار شد آغ چای گرم صحبت بودیم که سروصداهایی از شیون و زاری و استمداد به گوش رسید ، به سرعت سمت صدا رفتیم و متوجه دست و پا زدن جوانی در آب های سد آغ‌چای شدیم.

یکی از دوستانمان با دیدن این صحنه با عجله خود را به سمت آب می‌رساند که متأسفانه به زمین برخورده و از ناحیه پا زخمی می‌شود و بلافاصله بنده با دیدن این صحنه به سرعت و بی‌درنگ بدون اینکه یادم باشد گوشی موبایل خود و دوستم در جیب شلوارم است، به آب پریدم و به سختی توانستم جوان را تحت کنترل و اختیار خودم درآورم و از غرق شدن نجات دهم، پس از بیرون آمدن از آب، جوان را تحویل خانواده‌اش دادم و توصیه های ایمنی در هنگام بروز چنین اتفاقاتی به وی تذکر دادم و ایشان و خانواده‌اش نیز پس از تشکر محل را به قصد منزل خویش ترک کردند.

انتهای پیام/