دکتر احسان اکبری در گفت و گو با آذرباخیش افزود: کارگاهها، آشپزخانه ها و مغازه تمام قنادی ها و رستوران ها و اغذیه فروشی ها و ارایه دهندگان غذاها و شیرینی های خانگی و پوشش کارکنان آنها و موادی که مصرف می کنند، از طرف ماموران بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان خوی مورد نظارت و بررسی قرار گرفته و بر اساس کیفیت رعایت مسائل بهداشتی و سلامت، به آنها برچسب سیب کیفیت سلامت داده می شود.

وی اضافه نمود: بر اساس استانداردهای بهداشتی، اصنافی که صد در صد اصول بهداشتی را رعایت نمایند، برچسب سه سیب و اصنافی که ۸۰ در صد این اصول را رعایت نماند، برچسب دو سیب و اصنافی که بالاتر از ۷۰  درصد رعایت نمایند، دو سیب را دریافت خواهند کرد و اصنافی که نتوانند اصول بهداشتی را رعایت کنند و موفق به اخذ برپسب سیب سلامت نشوند از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

اکبری تاکید کرد: در تمام طول روزهای باقیمانده از سال و تعطیلات سال جدید، بازرسی محل کار و فروشگاه این صنوف مورد بازرسی قرار گرفته و از نظافت کارگاه و مغازه و کیفیت مواد مصرف شده و لباس و بهداشت کارکنان، همه مورد بازرسی قرار می گیرند.

وی گفت : وجود این نشان برای مصرف کننده نوعی اطمینان خاطر از سلامت محصول و مهمترین هدف اصلی نشان سیب سلامت ارتقای سطح سلامتی در جامعه است.

انتهای پیام/