علی اصغر امینی مدیر جهاد کشاورزی خوی در گفت و با خبرنگار آذرباخیش گفت : هیچ افزایش قیمتی در خصوص نان سنتی در شهرستان وجود ندارد و تنها تغییر قیمت در آرد صنفی و صنعتی و نان باگت می باشد که با پرداخت درست یارانه به حالت عادی باز خواهد گشت.

وی افزود ؛ افزایش قیمت جهانی گندم در بازار مصرف کشورهای همسایه هم تاثیر منفی گذاشته است و هم بستر را برای قاچاق آرد یارانه ای از شهرستان مرزی خوی به ترکیه رافراهم ساخته است.

امینی تنها راه مقابله با این پدیده شوم را اجرای درست و هدفمند سازی یارانه نان و پرداخت آن به مردم دانست و افزود: اجرای این طرح در شهرستان خوی بعنوان شهرستان مرزی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در مصرف درست و مقابله با قاچاق و انتقال آرد و نان به کشورهای همسایه و‌ اتلاف منابع ملی داشته باشد.

انتهای متن/