به گزارش آذرباخیش به اطلاع شهروندان، فعالین فرهنگی و رسانه‌ای در خصوص رویداد روز دهم آبان ماه و اقدامات ستاد پیشگیری از تخلفات ساختمانی شهرداری که در فضای مجازی انتشار یافته میرساند، توجه به قانون همواره مهمترین شاخصه زندگی شهروندی و اصول مدیریت شهری است.

همانگونه که در چهارچوب ضوابط و قوانین شهرداری و شهرسازی، پروانه‌های ساختمانی برای شهروندان صادر میگردد طبیعتا شهروندان گرامی نیز می‌بایست بر اساس همان پروانه صادره نسبت به ساخت و ساز اقدام نمایند.

بروز تخلفات ساختمانی میتواند زمینه ساز مشکلات متعدد برای خود شهروندان، عدم احترام به حقوق شهروندی دیگران و عدم توجه به اصول شهرسازی باشد.

بر همین اساس ستاد پیشگیری از تخلفات ساختمانی طبق قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها که شهرداری مکلف به توقف عملیات و جلوگیری از تخلفات ساختمانی است، نسبت به جلوگیری از احداث غیرمجاز و غیرقانونی ساختمان پرداخته و در واقع بعنوان مدافع حقوق سایر شهروندان اقدام نمایند.

در خصوص اتاقات رخ داده در ساختمان آقای آسبان نیز، که هم در سطح و هم در تعداد طبقات تخلف صورت گرفته و علاوه بر طبقات مجاز یک طبقه مازاد بر تعداد طبقات پروانه ساختمانی را احداث و طبقه دوم را نیز در دست اجرا داشته است.

نیرو‌های ستاد پیشگیری از تخلفات ساختمانی بر حسب وظیفه ذاتی خود، پس از اعلام چندین باره و صدور اخطاریه‌های لازم به مالک ساختمان، نسبت به جلوگیری از ادامه روند تخلفات و توقف عملیات اقدام نموده و علیرغم حضور مالک ساختمان مذکوره یکی از کارگران به تحریک مالک ساختمان نسبت به آغاز درگیری فیزیکی با نیرو‌های ستاد پیشگیری اقدام و چهار نفر از اعضا ستاد را مورد ضرب و شتم قرار داده و صدمات جسمی متعددی برای مشارالیهم وارد ساخته و در عین حال وی هیچگونه مسئولیتی در خصوص پاسخگوئی به تخلفات صورت گرفته نداشته و در این ملک ذینفع نبوده متاسفانه اذهان عمومی را تشویش نموده است.

انتهای پیام/